“ සුවැති දිවියක් සුවැති පුරයක් ” - 2023

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව, රෝග නිවාරණ දෙපාර්තමේන්තුව, දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව හා ක්‍රීඩා හා විනෝදාංශ දෙපාර්තමේන්තුව යන සියලුම දෙපාර්තමේන්තු එකාබද්ධව, නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “සුව දිවිය” ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය වැඩසටහනට සමගාමීව ''සුවැති දිවියක් - සුවැති පුරයක්'' යන තේමාව යටතේ කොළඹ මහා නගර සභාවේ දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද දේශීය ඖෂධ හා ආහාර  ප්‍රදර්ශනය 2023 නොවැම්බර් මස 7 හා 8 යන දෙදින තුළ පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේදී නාගරික කොමසාරිස්ගේ හා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ස්වදේශීය වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී.
 
සමාජය තුල සීග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන බෝ නොවන රෝග වැලැක්වීම උදෙසා වස විස අඩංගු නොවන ආහාර පාන භාවිතය පිලිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීවේ ප්‍රධාන අරමුණ විය. තවද ඖෂධීය වටිනාකමින් යුතු දේශීය වී වර්ග, සහල් වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග, පලතුරු වර්ග, ඔසු පැල වර්ග, අල වර්ග, පලා වර්ග මෙන්ම ආයුර්වේදීය රූපලාවන්‍ය, යෝග ක්‍රම හා ව්‍යායාම සම්බන්ධ කටු චිකිත්සා, පංචකර්ම ප්‍රතිකාර හා දේශීය ආයුර්වේදීය අත් බෙහෙත් වර්ග වැනි දෑ පිළිබඳව දැනුවත් විම සඳහා උපදෙස් ලබාගැනීමට මෙම ප්‍රදර්ශනය මගින් ජනතාවට අවස්ථාව ලැබුණි. 
 
මෙහි සමාරම්භක අවස්ථාව සඳහා  නාගරික කොමසාරිස් ජේ.එම්. භද්‍රානි ජයවර්ධන මහත්මිය, නාගරික ලේකම්, නාගරික භාණ්ඩාගාරික, ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපති, ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි (ප්‍රසම්පාදන), ප්‍රධාන නාගරික පශු වෛද්‍ය නිලධාරි, ප්‍රධාන ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරි ඇතුළු ස්වදේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සෙසුය වෛද්‍යවරුන් සහ එම කාර්යයමණ්ඩලයද, අධ්‍යක්‍ෂ (ක්‍රීඩා හා විනෝදාංශ) හා එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යමණ්ඩලයද සහභාගි විය.