News

පූජා වෙසක් කලාපය 2024

2024 පූජා වෙසක් කලාපය

කොළඹ මහා නගර සභාව,  රූපවාහිනී සංස්ථාව සමඟ ඒකාබද්ධව “2024 පූජා වෙසක් කලාපය ...

Read More

මහා කොළඹ අප ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය නිරීක්‌ෂණ චාරිකාව

මහා කොළඹ අප ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පොම්පාගාර 4ක් ඉදිකිරීම සඳහා ශ්‍ ...

Read More

Calling applications to recruit Individual consultants and staff for GCWWMP

හිසතෙල් ගැල්වීමේ මහෝත්සවය

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ස්වදේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාර්ෂිකව සංවි ...

Read More

මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය (OPAC CMC System)

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නගර සැලසුම් අංශය විසින් මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ගොඩන ...

Read More

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය හා ආතති කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩමුලුව

නාගරික කොමසාරිස් ජේ. එම්. භද්‍රානී ජයවර්ධන මහත්මියගේ මගපෙන්වීමෙන් පුණ්&z ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව - මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව පෙර පාසල් ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව NVQ Level 04

මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව  මඟින් පවත්වාගෙන  යනු ලබන පෙර පාසල් ගුරු පුහ ...

Read More

කොළඹ නගරය සංචාරක ආකර්ශනය සහිත ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම

කොළඹ නගරයේ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසා ...

Read More

මාර්ග අලුත්වැඩියා නිරීක්ෂණ චාරිකාව

කොළඹ මහා නගර සීමාව තුල අලුත්වැඩියා කළ යුතු තත්වයේ පවතින මාර්ග ප්‍රමුඛතා ...

Read More

ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් කර්තව්‍යයක් වන වාහන වායු විමෝචන පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, මෝටර් රථ ප්‍රවාහ ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව - මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව පෙර පාසල් ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව NVQ Level 04

Meeting with the GMOA Union Officials

As per the request of the GMOA Union Officials, the Public Health Department and Health Curative Department organized a meeting with the GMOA Union Officials on March 12, 2024, at the Committee ...

Read More

බේකරි හා පේස්ට්‍රි පාඨමාලාව, ජයන්ත වීරසේකර මැහුම් පාඨමාලාව හා රජමල්වත්ත මැහුම් මධ්‍යස්ථානයේ A හා B පාඨමාලාවන්හි 2023 වර්ෂයේ වෘත්තීය පුහුණුව ලැබූ පුහුණුලාභීන්ගේ විසිර යෑමේ උත්සවය

නාගරික කොමසාරිස්තුමියගේ උපදෙස් පරිදි පුණ්‍ය කොමසාරිස්තුමියගේ මෙහෙය ව ...

Read More

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සැමරුම් වැඩසටහන - 2024

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය නිමිත්තෙන් කොළඹ මහ නගර සභාවේ මහජන ආධාර දෙපාර්තම ...

Read More

ලාදුරු රෝගය පිළිබදව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දිසා අංක 02A  සෞඛ්‍ය වෛද ...

Read More

මුදල් කොමිෂන් සභාවේ හා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කොළඹ මහා නගර සභාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව - 2024.02.28

කොළඹ මහා නගර සභාවේ රාජකාරි වපසරිය හා සිදු කරනු ලබන කාර්යභාරය පිළිබඳව නිර ...

Read More

Architect 2024 – Architects’ Work, Lifestyle & Trade Exhibition

The Sri Lanka Institute of Architects organized Architect 2024 – Architects’ Work, Lifestyle & Trade Exhibition on February 23–25, 2024, at the BMICH. Architect 2024 is a p ...

Read More

අල්ලස හා දූෂණය නැති කිරිම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

විවෘත හා වගකිව යුතු රජයක් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ නිර්දේශය අනුව ...

Read More

Visit of the German Table Tennis team – TTV SCHWARZENBERG / Germany

The German table tennis team, TTV Schwarzenberg/Germany, visited CMC on February 14, 2024. The purpose of the visit was to have a friendly meeting with the Colombo TT players at the St. Thomas C ...

Read More

Exposure visit of the delegates from the North Thiladhunmathi Atoll Council, Maldives

06, 2024. The purpose of this visit was to observe the works of the Sri Lankan Municipal Council, gain fruitful knowledge by exchanging experiences and ideas, and discuss municipal services, was ...

Read More

ගිනි නිවාරණය හා ප්‍රථමාධාර පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

මාදම්පිටිය කාර්මික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණුව ලබන සිසු දරුවන් සඳහා හද ...

Read More

මහාමාන්‍ය ඩි. එස්. සේනානායක පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමේ උත්සවය

76 වන නිදහස් දින සමරු උළෙල නිමිත්තෙන් මහාමාන්‍ය ඩී. එස්. සේනානායක පිළිරුවට ...

Read More

කසල පොළ 2024 පෙබරවාරි 17, නවගම්පුර ක්‍රීඩාංගණය අසල (ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පවිත්‍රතා ඩිපෝවේදී )

Think as an Entrepreneur – Think as an Economist මාසික සංවාදශීලී දේශනය

රාජ්‍ය නිලධාරීන් වශයෙන් ගතානුගතික සිතුවිලිවලින් ඔබ්බට ගොස් ව්‍යවසායක ...

Read More

Exposure visit of the delegates from the Secretariat of the Male Atholhu Atoll Council, Maldives

A delegation from the Secretariat of the Male Atholhu Atoll Council, Maldives, visited CMC on January 30, 2024. The purpose of this visit was to meet with officials from business and economic af ...

Read More

නාරාහෙන්පිට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාර්යාලයේ Customer Care සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණය

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව මහජනතාවට වඩාත් පහස ...

Read More

Visit of the University Students Volunteer Group (ASEZ) from the Republic of Korea

A Korean and local university students volunteer group (ASEZ) visited CMC on January 23, 2024. The purpose of this visit is to provide good exposure for both the Korean and local university stud ...

Read More

Special Announcement

Highlights of the National Dengue Control Program in Kirula, Kalinga Mawatha Area, January 12, 2024

Highlights of the National Dengue Control Program in maligawatta - January 11, 2024

Highlights of the Dengue Awareness Program in the Siyapath Sevana B Apartment Complex in Dematagoda - January 10, 2024

Highlights of the National Dengue Control Program in Colombo City - 8th & 9th January 2024

Dialog ආයතනයෙහි Customer Care සිදුවන ආකාරය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණය

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව මහජනතාවට වඩාත් පහස ...

Read More

National Dengue Control Program and Cleanup program

The Ministry of Health declared an island-wide special mosquito control week from January 7 to 13, 2024. The Public Health Department of the Colombo Municipal Council organized the Cleanup Progr ...

Read More

SIA MMR Vaccination Program

The Ministry of Health and the Public Health Department of the Colombo Municipal Council organized the SIA MMR Vaccination Program in the Colombo Municipal areas on January 7, 2024, at the Forbe ...

Read More

වයස මාස 6 - 9 අතර දරුවන් සඳහා අමතර සරම්ප එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබාදීමේ ජාතික වැඩසටහන

Retirement farewell of the Director (Training and Development Department)

The retirement farewell of the Director (Training and Development Department), Eng. (Mrs.) S.D.N.P.N.De Peiris, was held at New Town Hall on January 02, 2024. Eng. (Mrs.) S.D.N.P.N.De Peiris has ...

Read More

The beginning of the New Year – 2024

The start of duties in the year 2024 was conducted with the participation of the Municipal Commissioner, Mrs. J.M. Bhadranie Jayawardhana, Head of Departments, and all the staff of the CMC on Ja ...

Read More

Friendly Visit of the Delegates from the Tianjin Municipal People’s Government and Tianjin Medical University

A delegation from the Tianjin Municipal People’s Government and Tianjin Medical University visited CMC on December 15, 2023. The purpose of this visit was to promote friendship and coopera ...

Read More

NVQ සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවුරුද්දක් පුරාවට පව ...

Read More

අන්තර් ප්‍රජා මණ්ඩල සහ ක්‍රීඩා භූමි ක්‍රීඩා තරඟවලදී දක්ෂතා දක්වන ලද ක්‍රීඩක / ක්‍රීඩිකාවන් ඇගයීමේ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ක්‍රීඩා භූමි සහ විනෝදාංශ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2023 වර් ...

Read More

මත් ද්‍රව්‍ය සහ ළමා අපචාර පිළිබදව දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සහ පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

කොළඹ නගර අලංකරණය සඳහා කෙරෙන දැනුම් දීමයි

Customer Care and Service Excellence පුහුණු වැඩමුළුව

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව මහජනතාවට වඩාත් පහස ...

Read More

පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

කාර්යාල කළමනාකරණය හා ආශ්‍රිත කරුණු පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්ත්තු විසින් කාර්යාල ක ...

Read More

‍‍ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් හා අනුගත වූ නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ දේශනය

‍‍ගෝලීය නව ප්‍රවණතාවයන්ට සමගාමීව කොළඹ නගරය පරිවර්තනිය නගරයක් බවට පත් ...

Read More

පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම සහ ළමා අපචාර පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

ක්‍ෂය රෝගය පිළිබඳ සහ පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

සරම්ප රෝග පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සහ පෝෂණ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

සුව දිවිය වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

පෝෂදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

පෝෂදායි ආහාර වේලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

“ සුවැති දිවියක් සුවැති පුරයක් ” - 2023

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

ලාදුරු සහ බෝ නොවන රෝග පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන,ආධාර දෙපාර්තමේන්ත ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ශාක සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස 6 වනදා උදෑසන 5 දෙනෙකුට අවාසනාවන්ත ලෙස දිවි අහිමි කරමි ...

Read More

පියයුරු පිළිකා සහ ගැබ්ගෙල පිළිකා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මාතෘ හා ළමා සුබසාධන අංශයයේ ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ භටයින්ට ඇගයීම සහ ගෞරවය දැක්වීමේ උපහාර උත්සවය

පසුගිය 2023 ඔක්‌තෝබර් මස 27 වැනි දින කොළඹ පිටකොටුව 2 වැනි හරස් වීදියේ පිහිටි ...

Read More

සුව දිවිය ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තු ...

Read More

වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන “සුව ...

Read More

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ආහාර සැපයීම, පෝෂණීය ගුණය ආරක්ෂා වන ලෙස ආහාර සැකසීම සම්බන්ධව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා ප්‍රදර්ශනය

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්ගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වනු ලබන " සුව ...

Read More

Immediate measures by CMC Fire fighters

A clothing store at a six-store building in the 2nd Cross Street, Pettah was caught with a massive fire on October 27, 2023. Swinging into action, the Fire Services Department of the Colombo Mun ...

Read More

කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශයේ පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාව විසින් පවත්වනු ලබන “සුව දිවිය”  ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය වැ ...

Read More

සෞඛ්‍ය ‌වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල මට්ටමින් වෙළඳසැල් අධීක්ෂණය කිරීමේ වැඩසටහන

කොළඹ මහා නගර සභාවේ "සුව දිවිය" ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සැලැස්ම අනුව සෞඛ්‍ය ‌ ...

Read More

" සුව දිවිය " ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සැලැස්ම

කොළඹ මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන මහජනතාව මෙන්ම දෛනිකව විවිධ කාර්යය ...

Read More

Registration of Consultants for the Preparation of Solid Waste Management Proposals for the year 2024

සිත් රූ 2023

ලෝක ළමා දිනය නිමිති කොටගෙන, කොළඹ මහා නගර සභාවේ ජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ...

Read More

මහජන සත්කාරය ඉහළ නැංවීම හා සේවා ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම

කොළඹ මහා නගර සභාව වෙතින් සපයනු ලබන විවිධ සේවාවන් ලබා ගැනීම සදහා, පුරහල පරි ...

Read More

Exposure visit of the delegates from Kolhumadulu Atoll Council, Maldives

A delegation from Kolhumadulu Atoll Council of Maldives has visited CMC on 13th October 2023. The purpose of this visit was to explore and learn the local council management strategies and proce ...

Read More

Improving environmental conditions around the Galle Face, Kelani River Estuary and Beira Lake

The Colombo Municipal Council organized a programme of integrated action plan for environment development of the municipality limits on October 11, 2023. The Municipal Commissioner, Mrs. Bhadran ...

Read More

කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳව පාසල් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2023 ඔක්තෝබර් 10

විධිමත් කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ අනාගත පරපුර දැනුවත් කිරීම සහ එමඟින් මතුවන ග ...

Read More

කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳව පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - ඔක්තෝබර් 2023

 විධිමත් කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ අනාගත පරපුර දැනුවත් කිරීම සහ එමඟින් මතුව ...

Read More

Mobile library services of the Public Library

The Colombo Public Library operates several mobile library services within the municipality. Recently a new mobile library service station was inaugurated at C/T.B Jayah Zahira College, Colombo ...

Read More

Calligraphy & Illumination Workshop & Exhibition

The Colombo Public Library and Iran Cultural Center Sri Lanka conducted a calligraphy & illumination workshop & exhibition from October 02 to 06 at the Public Library. The Chief Libr ...

Read More

A musical programme for elders

To commemorate the International Elder’s Day, the Senior Citizens’ Division of the Colombo Public Library organized a musical programme on October 03, 2023. The Chief Librarian, staf ...

Read More

Urban October, World Habitat Day

Urban October   Urban October is an opportunity for everyone to be part of the conversation about the challenges and opportunities created by the fast rate of change in our cities a ...

Read More

Breast Cancer Awareness Programme - 2023.10.03

To mark the Breast Cancer Awareness Month, Colombo Municipal Council and Indira Cancer Trust collaboratively organized a breast cancer awareness programme on October 03, 2023 in the Municipal Co ...

Read More

එම්.එච්. මොහොමඩ් ක්‍රීඩාංගණය පරික්ෂා කිරීම - 2023 ඔක්තෝම්බර් 04

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ක්‍රීඩා හා විනෝදාංශ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කොළඹ 08 ලෙස් ...

Read More

Launching a video depicting current public health issues created by distorted notion of animal welfare

The Veterinary Department of the Colombo Municipal Council is entrusted with controlling Rabies within the city limits. Accordingly, the department plans and organizes programs aiming to elimina ...

Read More

පීටර් කෙනමන් මැතිතුමාගේ 106 වන ජන්ම දින සැමරුම - 2023 ඔක්තෝම්බර් 03

ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂයේ හිටපු ප්‍රධාන ලේකම් සහ හිටපු නිවාස හා ...

Read More

Milad - Un - Nabi Religious Programme – 2023.09.27

In commemoration of the birth of Holy Prophet Muhammadh (Sal), the Municipal Secretary’s Department of the Colombo Municipal Council organized the Milad-Un-Nabi Religious Programme under t ...

Read More

ලෝක වැඩිහිටි දිනය සමරමු!

Calligraphy & Illumination Workshop & Exhibition

නගර අලංකරණය පිළිබඳ වැඩසටහන

ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හා කාර්යය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්න ...

Read More

පංචිකාවත්ත ග්‍රාමසේවා වසම නිරීක්ෂණය - 2023 සැප්තැම්බර් 22

2023 සැප්තැම්බර් 22 වන දින කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් ඇතුළු නිලධාරී ...

Read More

ලෝක ළමා දින සැමරුම් - 2023

YouTube Link - https://www.youtube.com/watch?v=bzw9cfYg4mU

Read More

Unveiling of a photograph of the Former Mayor of the Colombo – 18.09.2023

A photograph of the former Mayor of the Colombo, Mr. Uvais Mohamed Imitiyas (2006 – 2010) was unveiled in the Former Mayors’ photo gallery of the Colombo Municipal Council. Forme ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට උපහාර පිදීමේ උත්සවය

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සේවා ක්‍රිකට් සංගමය මඟින් සංවිධානය කරනු ලැබු 2016, 2017, 2018 ...

Read More

ඩෙංගු හා අනෙකුත් බෝවන රෝග වැළැක්වීම

The feasibility survey on proposed KOICA project

The feasibility survey of the proposed project of Establishment of Information System Master Plan and Development of a System for Fully-Fledged Own Source Revenue (OSR) (KOICA) was started on Se ...

Read More

Retirement farewell of the Deputy Municipal Commissioner (Engineering Service)

The retirement farewell of the Deputy Municipal Commissioner (Engineering Services), Eng. A.G. Irshadh, was held at New Town Hall on September 12, 2023. Eng Irshadh has very loyal 30 years of ex ...

Read More

විහාරමහා දේවී උද්‍යානය වටා දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරීම

කොළඹ මහා නගර සභාවේ විහාරමහා දේවී උද්‍යානය වටා දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකිරී ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව - මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව පෙර පාසල් ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව NVQ Level 04

Improved public restroom facilities in municipality limits

The Works Division of the Colombo Municipal Council implemented a project for establishing improved public restroom facilities in Colombo West and Colombo East divisions. The objectives of t ...

Read More

A workshop for Ocean Education – 12 August 2023

In commemoration of the World Ocean Day, the Colombo Public Library and the Aquatic Reservation Organization collaboratively conducted a workshop for ocean education at the Public Library. T ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව මඟින් සිදු කරනු ලබන මහජන සේවාවන් පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුව

කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශය තුළ මහා මාර්ග ඇතුළු අනෙකුත් පොදු ස්ථාන පවිත්‍ර ...

Read More

A Program conducted for senior citizens

The Public Library of the Colombo Municipal Council conducted a session for senior citizens of the municipality area on August 12, 2023, at the senior citizens section of the Public Library. ...

Read More

Unveiling of a Photograph of the Former Mayor of Colombo – 07.08.2023

A photograph of the former Mayor of Colombo, Uva Provincial Governor Hon. A. J. M. Muzammil was unveiled in the Former Mayors’ photo gallery of the Colombo Municipal Council. Uva provi ...

Read More

Initiating a sports development workshop for the Municipality children

The Sports and Recreation Department of the Colombo Municipal Council initiated a workshop to train school children promoting physical exercises and mental health on August 8, 2023. This program ...

Read More

මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කොට්ඨාස කාර්යාල පිහිටුවීම

කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස්වරියගේ සංකල්පයකට අනුව, දිස්ත්‍රීක් ...

Read More

A Session for Senior Citizens

සාගර අධ්‍යාපනික වැඩමුළුව

E - සම්පත් පියස (E- Waste Management)

Commemorating the 5th Anniversary of the Bonavista Child Care Center

The Public Assistance Department of the Colombo Municipal Council organized the commemoration event of the fifth year of establishing Bonavista Child Care Center in Modara on August 8, 2023.The ...

Read More

වීදුරු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම

වගවත්ත පාර, පොරුවදන්ඩ හි පිහිටි PGP Glass Ceylon පෞද්ගලික ආයතන මඟින් ඉවතලන වීදුරු ප ...

Read More

Budget discussions 2024 – Colombo Municipal Council

The meeting of the Budget 2024 chaired by the Municipal Commissioner was conducted at the New Town Hall on July 19, 2023. It focused to obtain comments and suggestions from the general public in ...

Read More

කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳව පෙර පාසල් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

විධිමත් කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ අනාගත පරපුර දැනුවත් කිරීම සහ එමඟින් මතුවන ග ...

Read More

A program to empower marginalized children in municipality limits

A skill development program was initiated by the Colombo Municipal Council for under privileged school children in municipality limits. The public Library, the Sports and Recreation Department a ...

Read More

Iran Sri Lanka Children’s Friendship Week

The children’s Friendship Week between Sri Lanka and Iran was held in the Colombo Public Library from July 11 – 15. The events were collaboratively organized by the Iran Cultural Cen ...

Read More

කසළ පොල 2023 ජුලි 30, අලුත් මාවත නගර සභා භූමියේදී (සතුටු උයන අසල)

Establish a Senior Citizen Corner

The Colombo Public Library immensely contributes to the development of the municipality by providing multiple services. Accordingly, on Saturday, July 22, a new section was established in th ...

Read More

Brainstorming session for studying workflow and the compatibility of the Parcel Fabric Application of CMC

  The Presidential Task Force on Property Registration has advised CMC to conduct a study to identify the compatibility of the workflows of different departments and divisions. Accordin ...

Read More

බස්නාහිර පළාත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (HRMIS. e-file System) ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුන්වා දීම

  බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ උපදෙස් පරිදි කොළඹ මහා නගර සභාව සඳ ...

Read More

“Spoken English @ the Colombo Public Library

  The Certificate Awarding Ceremony of the 3rd Batch of "Spoken English @ the Colombo Public Library" Course conducted by Colombo Public Library was held glamorously on July 4 ...

Read More

කසල පොළ මිහිඳුසෙන්පුර නිවාස සංකීර්ණය, දෙමටගොඩ - 2023 ජුලි 23

කොළඹ මහා නගර සභාව - මහජන ආධාර දෙපාර්තමේන්තුව නව වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

Visit of Officials from Kalutara Urban Council – 13 July 2023

Some officials from Kalutara Urban Council, including the Municipal Secretary visited CMC on Thursday July 13. The main objective of the visit was to be aware on different IT systems operated in ...

Read More

Opportunity to explore CMC IT Systems for the School Children

Children from Ingiriya Urugala Sri Dharmaloka Kanishta Vidyalaya visited CMC on July 10, 2023. Officials from the IT division of the Municipal Treasurer’s Department conducted some awarene ...

Read More

Rat Control Program at Mattakkuliya

MOH D1 office of the Public Health Department organized a rat control program at the Kadirana Watta, Hendala Ferry Road in Mattakkuliya on July 1, 2023. Routine checking up programme was conduct ...

Read More

තාරුණ්‍යයට අත්වැලක් - වැඩිහිටියන් රැකබලා ගැනීමේ පුහුණු පාඨමාලාවේ සමාරම්භක උත්සවය - 2023 ජුලි 01

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තාරුණ්‍යය ...

Read More

CMC is coupling with the latest server technology

The Colombo Municipal Council has coupled with the latest server technology (IBM Power 10) in the world. The new server was launched by the Municipal commissioner Mrs. J.M. Bhadranie Jayawardhan ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභා සිමාවේ මදුරුවන් බෝ වන ස්ථාන ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය මඟින් පරීක්ෂාව - 2023 ජුනි 23

කොළඹ මහා නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය  දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කොළඹ නගර සභා  බ ...

Read More

වැල්ලවත්ත ගිනි නිවීම් හා ජීවිත බේරා ගැනීමේ පුහුණු පාසැල විවෘත කිරීම

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වැල්ලවත්ත ගිනි ...

Read More

National Olympic Day Celebrations – 23th June 2023

Sri Lanka National Olympic Committee in collaboration with CMC organized an Olympic Parade and a Photo Exhibition event at Vihara Maha Devi Park on 23rd June in commemoration with the National O ...

Read More

Hotline for Colombo Municipal Council (1916)

CMC has introducted a hotline number (1916) for the residents of Colombo and even accessible for foreigners to report problems/ complaints to the Colombo Municipal Council. The event was held on ...

Read More

කසල පොළ ශ්‍රී සංඝරාජ මධ්‍ය විද්‍යාලය, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10 - 2023 ජුනි 24

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශය විසින් සංවිධානය කරනු  ...

Read More

පොසොන් මහා බත් දන්සල හා අයිස්ක්‍රීම් දන්සල

කොළඹ මහා නගර සභාවේ, මධ්‍යම මාර්ග නඩත්තු ඒකකයේ කාර්යය මණ්ඩලය විසින් දෙව ...

Read More

පොසොන් මහා බත් දන්සල හා අයිස්ක්‍රීම් දන්සල - 2023 ජුනි මස 16 (සිකුරාදා)

කොළඹ මහා නගර සභාවේ, මධ්‍යම මාර්ග නඩත්තු ඒකකයේ කාර්යය මණ්ඩලය විසින් දෙව ...

Read More

A Bhakti Gee program

A Bhakti Gee program organized by the National Museum Department in collaboration with some other government institutions was held on June 13. The Bhakti Gee team of the Colombo Public Library w ...

Read More

නෛතික ලියවිලි පුස්තකාලයක් ආරම්භ කිරීම.

කොළඹ මහා නගර සභාවේ සහ එහි කාර්යය මණ්ඩලයේ සහ මහජනතාවගේ නීති දැනුම වර්ධනය ක ...

Read More

Training Programme for food safety

MOH D5 office of the Public Health Department of Colombo Municipal Council organized a training programme for food safety for nursing training students on June 12, 2023.

Read More

Blood Donation Campaign at Darly Road Community Centre

The Sports and Recreation Department of the Colombo Municipal Council organized a blood donation campaign at Darly Road Community Centre on June 09, 2023.

Read More

Cleaning programme at the Crow Island Beach Park

In commemoration of World Environment Day, the Mattakkuliya branch library of Colombo Public Library organized a cleaning programme at Crow Island Beach Park on June 05, 2023. Several coconut pl ...

Read More

විද්‍යුත් පුස්තකාලය, කොළඹ මහජන පුස්තකාලය

International Yoga Day -2023

Special Yoga workshop for the International Yoga Day will be held on 10th June 2023 at 7.00 a.m. to 8 a.m. at CMC premises. The programme will be conducted by Yoga Instructor Mr.Chamin Warnakula ...

Read More

පොසොන් බැති ගී සරණිය 2023

පොසොන් බැති ගී සරණිය 2023 කොළඹ මහා නගර සභාවේ නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්ත ...

Read More

කසළ පොල 2023 ජුනි මස 11

පොසොන් පොහොය සැමරුම් වැඩසටහන් මාලාව

පොසොන් පොහොය නිමිති කොට ගෙන කොළඹ මහා නගර සභා භාරකාර අංශයේ 2023 ජුනි මස 03 වන දි ...

Read More

පොසොන් මස ධර්ම දේශනාව

පොසොන් පොහොය නිමිති කොට ගෙන කොළඹ මහා නගර සභා බෞද්ධ සංගමයේ ප්‍රධානත්වයෙන ...

Read More

Visit of Delegation from the Council members from Shaviyani Atoll, Maldives

A delegation from Shaviyani Atoll City of Maldives visited CMC this morning (29th May). The delegation was headed by the Chairman of the Council and 16 Members of Municipal Council and some offi ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාවේ කසල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ඝණ අපද්‍රවය කළමනාකරණ අංශය විසින් කසල කලමනාකරණය සඳහා &nb ...

Read More

කාක දුපත වෙරළ උද්‍යාන පරිශ්‍රය විදේශීය සංචාරකයින්ගේ නැරඹුම් කලාපයක් බවට පත් කිරීම හා එම මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන

කාක දූපත වෙරළ උද්‍යාන පරිශ්‍රය විදේශීය සංචාරකයන්ගේ නැරඹුම් කලාපයක් බව ...

Read More

විමර්ශන නිලධාරී සංචිතය ඇති කිරීම සදහා අයදුම්පත් කැඳවීම

කොළඹ මහා නගර සභාව විමර්ශන නිලධාරී සංචිතය ඇති කිරීම සදහා අයදුම්පත් කැදව ...

Read More

Launching of the official Facebook and YouTube channel of the CMC.

The official Facebook and YouTube channel of the Colombo Municipal Council were launched by the Municipal Commissioner on May 24, 2023.   Links  Facebook - https://www ...

Read More

Blood Donation Program at the Colombo Municipal Council

In commemoration of Vesak Poya Day the Municipal Assessor's Department and Buddhist Association of Colombo Municipal Council organized a blood donation campaign at the Colombo Municipal Coun ...

Read More

"සේවක පිළිසරණ " වැඩසටහන

“කසළ පොල” 2023 මැයි මස 27, ජින්තුපිටිය මංසන්ධිය (කොළඹ - 13) දී

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශය විසින් සංවිධානය කරනු  ...

Read More

A statue of a revolutionary Vietnamese leader Ho Chi Minh at the Colombo Public Library premises

The 10th anniversary of the establishment of the above statue and 133rd birthday celebrations of Ho Chi Minh were celebrated at the Colombo Public Library premises. A floral tribute was paid thi ...

Read More

Visit of delegation from Embassy of France

France is organizing the Paris Olympic Games,2024. Accordingly, the Embassy of France to Sri Lanka and Maldives is committed to seize this occasion to promote sports and its values with Sri Lank ...

Read More

Free exercise book distribution program

The Colombo Municipal Council organized a free book distribution program for the school children in low-income families in the municipality area on May 18,2023 at the Town hall premises. 2000 pa ...

Read More

Visit of representative from Shanghai Municipality

The Colombo Municipal Council (CMC) has been maintaining friendly ties with the Shanghai Municipality of the People's Republic of China since 2003. Accordingly, it has been signed Memora ...

Read More

වෙසක් පහන් කුඩු නිර්මාණ ඇගයීමේ උත්සවය

වෙසක් සැමරුම් නිමිත්තෙන් කොළඹ මහා නගර සභාව මගින් පවත්වන ලද වෙසක් කූඩු ප්&z ...

Read More

International Firefighter’s Day

The International Firefighter's Day celebration was held on May 14,2023, at Independence Square to commemorate  International Firefighter's Day. This program was organized by t ...

Read More

පිණ්ඩපාත වැඩසටහන හා වෙසක් ධර්ම දේශනාව

කොළඹ මහා නගර සභාව විසින් 2023 මැයි මස 03 වන දින භික්ෂූන් වහන්සේලා සියක් නමක් ස ...

Read More

2023 සම්බුද්ධත්ව ජයන්තිය සැමරීමට සිදු කරනු ලබන බැතිබර ඉල්ලීමයි

Painting programme to commemorate Vesak festival

The Colombo Public Library organized a painting programme to commemorate Vesak festival for the school children of low-income families in the municipality area on April 21,2023. ...

Read More

Free exercise book distribution program and free public library membership program

The Colombo Municipal Council in collaboration with the Colombo Public Library organized a free exercise book distribution program and a free public library membership providing program for the ...

Read More

Certificate Award Ceremony at the Public Assistance Department

The award ceremony for the students who followed preschool training courses, ICT technician courses, and computer courses for NVQ 3 and 4 at the computer training center of the Public Assistance ...

Read More

Opening Ceremony of the Russian Reading Corner at the Colombo Public Library

The "Russian Reading Corner" was opened on March 28, 2023, at the Special Reference Section of the Public Library. The Reading Corner was opened in commemoration of the 155th birth ann ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Opening Ceremony of the Iranian Corner at the Colombo Public Library

The Iran Cultural Centre opened an 'Iran Corner' at the Colombo Public Library in honor of the remarkable Persian poet and story writer Nezami Ganjari on March 11,2023.Iran Corner will p ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of theses meals. The Community Kit ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona.Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitch ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals.The Community Kitch ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona.Singapore donated rice for the preparation of these meals.The Community Kitche ...

Read More

Opportunity for Registered Licensed Surveyors (RLS) for Surveying in Colombo Municipality Area

Opportunity for Registered Licensed Surveyors (RLS) for Surveying in Colombo Municipality Area In line with the government’s efforts to streamline services through technological ad ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center,Kirulapona.Singapore donated rice for the preparation of these meals.The Community Kitchen ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center ,Kirulapona.Singapore donated rice for the preparation of these meals.The Community Kitche ...

Read More

Ambassador of Canada in Sri Lanka and the Maldives, courtesy visit

His Excellency Eric Walsh , Ambassador of Canada in Sri Lanka and the Maldives , paid a courtesy visit to Her Worship the Mayor Rosy Senanayake at the Colombo Municipal Council.

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center ,Kirulapona.Singapore donated rice for the preparation of these meals.The Community Kitche ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center,Kirulapona.Singapore donated rice for the preparation of these meals.The Community Kitchen ...

Read More

Free meals for St. Michel school

Free meals were prepared and distributed for the low- income schoolchildren of St.Michel.The public health department organized this program.

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center,Kirulapona.Singapore donated rice and dhal for the preparation of these meals.The Communit ...

Read More

Free meals for WP/Sangharaja Central Vidyalaya

Free meals were distributed for the schoolchildren of WP/Sangharaja Central Vidyalaya in the Panchikawatta area. The public health department organized this program.

Read More

Free meals for Holy Rosary Sinhala Vidyalaya

Free meals were distributed for the schoolchildren of Holy Rosary Sinhala Vidyalaya at Wekanda. The public health department organized this program.  

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona. Singapore donated rice for the preparation of these meals. The Community Kitc ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

The public health department distributed free meals to around 200 people at the Nagaswatta Child Center , kirulapona.Singapore donated rice for the preparation of these meals.The Community Kitch ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center,Kirulapona,using rice donated by Singapore.The Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Depart ...

Read More

Free meals for WP/Sangharaja Central Vidyalaya

The Public Health Department provided free meals to low - income students at WP/ Sangharaja Central Vidyalaya in Panchikawatta on 28 February 2023.The Medical Office of Health and parents sponso ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Dep ...

Read More

Free meals for WP/Sangharaja Central Vidyalaya

The Public Health Department provided free meals to low-income students at WP/Sangharaja Central Vidyalaya in Panchikawatta. The Public Health Department organizes this school kitchen program. ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Dep ...

Read More

Certificates for the vocational training courses

The award ceremony for the students who followed vocational training courses at the Public Assistance Department of the Colombo Municipal Council was held recently. Around 80 students were award ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Dep ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed at the Nagaswatta Child Center in Kirulapona to around 200 members of the public. This meal uses rice and dhal donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of t ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Dep ...

Read More

Free roti distribution at 66, Baseline Road, Borella South

MOH D3 of the Public Health Department distributed free roti to the public at 66, Baseline Road, Borella South. The distribution was made with the community's contribution, and the roti was ...

Read More

Free roti distribution at 237 Ward, Borella South

MOH D3 of the Public Health Department distributed free roti to the public in 237 Ward, Borella South. The distribution was made with the community's contribution, and the roti was made with ...

Read More

Free pan cake distribution is at 154, Watta E.W. Perera Mawatha, Cinnamon Garden, Colombo 8.

MOH D3 of the Public Health Department distributed free pan cakes to the public in 154, Watta E.W. Perera Mawatha, Cinnamon Garden, Colombo 8. The distribution was made with the community's ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Dep ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice and corn donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public H ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice and corn donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public H ...

Read More

Free roti distribution at Dematagoda

MOH D3 of the Public Health Department distributed free roti to the public in Dematagoda. The distribution was made with the community's contribution, and the roti was made with wheat flour ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice and corn donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public H ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Dep ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice and dhal donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public H ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව විසින් පවත්වනු ලබන විදේශ රැකියා අරමුණු කරගත් පාඨමාලා සඳහා තෝරා ගැනීම

කොළඹ මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව හා නගර සභා කාර්ය මණ්ඩලය  වෙනුවෙන් කො ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice and corn donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public H ...

Read More

Free roti distribution at Cinnamon Garden, 888-A, Watha, Maradana Road, Colombo 8

The Public Health Department distributed free roti to the public in Cinnamon Garden, 888-A, Watha, Maradana Road, Colombo 8. The roti was made with wheat flour donated by Singapore and community ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice and corn donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public H ...

Read More

Free roti distribution is at 154, E.W. Perera Mawatha, Colombo 09, Roty Wadasatahana, 928, Maradana Road, Colombo 09, Roty Wadasatahana, and 45watha, markers Fernando Mawatha, Colombo 07, Roty Wadasatahana.

Staff from MOH District 3 of the Public Health Department distributed free roti to the public in 154, E.W. Perera Mawatha, Colombo 09, Roty wadasatahana, 928, Maradana Road, Colombo 09, Roty wad ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Free meals were distributed to around 200 members of the public at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona, using rice and corn donated by Singapore. The Community Kitchen MOH D4 of the Public H ...

Read More

Free soup distribution at all clinics, MCH Division of the Public Health Department

The Public Health Department distributed free vegetable mushroom corn soup with dhal and rice to all clinics of the Maternity & Child Health Division of the Public Health Department starting ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Department, the Department of Indigenous Medicines, and the Municipal Engineer’s Department distributed free meals to around 200 members of th ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Department, the Department of Indigenous Medicines, and the Municipal Engineer’s Department distributed free meals to around 200 members of th ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Community Kitchen MOH D4 of the Public Health Department, the Department of Indigenous Medicines, and the Municipal Engineer’s Department distributed free meals to around 200 members of th ...

Read More

Free soup distribution at Abayasinharama Road, Panchikawatta

Community Kitchen D2B of the Public Health Department, the Municipal Engineer’s Department, and the Department of Indigenous Medicines distributed free mushroom and corn soup to the 400 pu ...

Read More

Free soup distribution at 528 Waththa, 2nd Maradana

Community Kitchen D2B of the Public Health Department, the Municipal Engineer’s Department, and the Department of Indigenous Medicines distributed free mushroom and corn soup to the 400 pu ...

Read More

Free lunch distribution at the Nagaswatta Child Center, Kirulapona

Community Kitchen MOHD4 of the Public Health Department, the Department of Indigenous Medicines, and the Municipal Engineer’s Department distributed free meals to 216 members of the public ...

Read More

Free lunch parcel distribution at Peterson Watta

Staff from MOH District 5 of the Public Health Department, the Department of Indigenous Medicines, and the Municipal Engineer’s Department distributed free lunch parcels to the public in P ...

Read More

Free soup distribution at 81 and 90 Wattu in Wellawatta North

Staff from MOH District 5 of the Public Health Department, the Department of Indigenous Medicines, and the Municipal Engineer’s Department distributed free mushroom and corn soup to the pu ...

Read More

Free soup distribution at Palliyawatte, Panchikawatte

Staff from MOH District 2B of the Public Health Department, the Department of Indigenous Medicines, and the Municipal Engineer’s Department distributed free mushroom and corn soup to the p ...

Read More

Supply & Fixing LED lamps

The project of supplying and fixing LED lamps (as needed) with street lamp posts at Mohideen Musjith Road, Nos. 74, 75, 111, and 230, Colombo 10, occurred recently. The technical officer of the ...

Read More

Free Corn porridge for the community at Sirisara Uyana Flats

Corn porridge prepared with corn donated by Singapore was distributed for free to the community at Sirisara Uyana Flats, Baseline Road, Colombo 9. This program was organized by the Municipal Eng ...

Read More

Free meals for 150 children at the Nawagampura Community Hall

Meals prepared with rice donated by Singapore were distributed for free to 150 children at Nawagampura Community Hall. This program was organized by the Charity Commissioner of the Public Assist ...

Read More

විශේෂ දැන්වීමයි - 2023 සම්පුර්ණ වර්ෂය සදහා වරිපනම් බදු ගෙවීම

The awareness program on drug addiction for the employees of Abans Cleantech Institute - CMC

කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශය තුළ මහාමාර්ග ඇතුළු අනෙකුත් පොදු ස්ථාන පවිත්‍රත ...

Read More

Appreciation for the service

Mr. N. M. M. AyoobKhan, Member of the Colombo Municipal Council, was offered a certificate to appreciate his services to Sri Sangharaja Maha Vidyalaya. The principal, the teachers, and the stude ...

Read More

Opening a Chinese and Korean Acupuncture Treatment Center

On December 21, 2022, the Chinese and Korean Acupuncture Treatment Center at No. 31, Ananda Rajakaruna Mawatha, of the Department of Indigenous Medicine of the Colombo Municipal Council was open ...

Read More

Awarding Ceremony of Sports and Recreation Department

The 2022 Inter-Stadium and Community Board Sports Awards ceremony was held on 04 January 2023 at the Level Multi-Functional Building under the patronage of Her Worship the Mayor Rosy Senanayake. ...

Read More

Palliya Watta Housing Scheme

The project of laying asphalt concrete on the access road to the Palliya Watta Housing Scheme A and B at Maradhana, Colombo-10, occurred recently. The project was handled by the Madampitiya Prem ...

Read More

The beginning of New Year - 2023

The start of duties in the year 2023 was conducted with the participation of Her Worship the Mayor Rosy Senanayake, Members of the Municipal Council, Municipal Commissioner, J.M.Bhadranie Jayawa ...

Read More

Educate school children about road safety

On the occasion of the International Day of Remembrance for Road Accident Victims, the Colombo Municipal Council and the National Council for Road Safety jointly organized a program to educate s ...

Read More

Established a Children's Learning Center

Child Fund Sri Lanka at the Male Park Community Centre established a Children's Learning Center in collaboration with the John Keells Institute. It was opened by Her Worship the Mayor Rosy S ...

Read More

Christmas Carol

The Public Library of Colombo Municipal Council organized a Christmas Carol event in conjunction with the Christmas celebrations. It was held at the Public Library premises on 24 December 2022. ...

Read More

Urban Harvest Project

The Urban Harvest Project, a concept of Her Worship the Mayor Rosy Senanayake, is currently being implemented with great success. Another step of it is the plantation, which is maintained by Aba ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව විසින් පවත්වනු ලබන විදේශ රැකියා අරමුණු කරගත් පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත්‍ර

Application Form - Sinhala    Information Sheet - Sinhala    Application Form & Information Sheet - Tamil 

Read More

certificates for the Sinhala and Tamil language speech and art competition

A ceremony to award certificates for the Sinhala and Tamil language speech and art competitions organized by the Roy Bogahawatta Foundation and the Mattakkuliya Library with the participation of ...

Read More

Food Distribution to Sangharaja Central Maha Vidyalaya

Food and meals were distributed at Sangharaja Central Maha Vidyalaya, Sri Sangharaja Mawatha, Colombo 10. This program has been implemented for the third month in this area..

Read More

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands Courtesy visit

Her Excellency Ms. Bonnie Horbach, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, paid a courtesy visit for Her Worship the Mayor Rosy Senanayake at the Colombo Municipal Council on 12th December ...

Read More

Distribute sanitation kits for selected low-income pregnant mothers

Sanitation kits (maternity packs, dignity packs) were distributed to selected low-income pregnant mothers and breast-feeding mothers in the Colombo Municipality area with the contribution of UNF ...

Read More

සරප් කවුළු ස්ථාපිත කිරීම

කොළඹ මහ නගර සභාවට සිදුකරන සියලු ගෙවීම් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලින් සිදු ක ...

Read More

Initiate for “sister city’’ relationships among the Jaffna Municipal Council, Walikamam North, Walikamam South, Nallur Pradeshiya Sabha

As per the concept of Her worship the Mayor Rosy Senanayake, Hon. Members of the Municipal Council of Jaffna and Hon. Council Members of Walikamam North, Walikamam South and Nallur Pradeshiya Sa ...

Read More

Free meals for Grandpass St. Joseph’s College

Free meals were distributed for school children of St. Joseph‘s College Grandpass. This program was organized by Mr. Safan, a member of the Colombo Municipal Council.

Read More

Vouchers for Hindu Kovils

Cheques worth Rs 50,000 were distributed for the development of Hindu kovils at the Colombo Municipal Council under the patronage of Her worship the Mayor Rosy Senanayake. Vouchers were distribu ...

Read More

Food Distribution to Sangharaja Central Maha Vidyalaya

Food and meals were distributed at Sangharaja Central Maha Vidyalaya, Sri Sangharaja Mawatha, Colombo 10. This program has been implemented for the third month in this area.

Read More

Free meals for WP/ Sangharaja Central Vidyalaya (Navodya School)

Free meals were distributed for the school children of WP/Sangharaja Central Vidyalaya (Navodya School). This program was organized by N. M. M. Ayoobkhan, a member of the Colombo Municipal Counc ...

Read More

Meeting with Mayor of Rome, Hon. Roberta Gualtieri

Her Worship the Mayor Rosy Senanayake attended a cordial meeting with the Mayor of Rome, Hon. Roberta Gualtieri, to help build stronger ties between the two cities..

Read More

Meeting with the Mayor of Milan, Hon. Giuseppe Sala

Her Worship the Mayor Rosy Senanayake had a cordial and productive meeting with the Mayor of Milan, Hon. Giuseppe Sala during her recent visit to Milan.  

Read More

Obtaining service of Electrical /Mechanical /Civil Technical Officers on procure of service basis for Colombo Municipal Council

  Application Form - Sinhala   Application Form - English   Application Form - Tamil  

Read More

REGISTRATION OF CONTRACTORS FOR TREE MAINTENANCE WITHIN THE CITY OF COLOMBO For the years 2023 – 2024

REGISTRATION OF CONTRACTORS FOR HOUSE/PRIVATE DRAINAGE CONNECTIONS FOR YEAR 2023

  APPLICATION FOR REGISTRATION OF CONTRACTORS FOR DRAINAGE HOUSE/PRIVATE CONNECTIONS

Read More

Registration of Consultants for the Preparation of Solid Waste Management Proposals for the Year 2023

“Let’s Grow. Be Prepared”

Colombo Municipal Council is currently implementing number of programs under the theme of “Let’s Grow. Be Prepared” aiming enhancing the food security in the municipality area. ...

Read More

Community Kitchen

කොළඹ මහා නගර සභාව, ONE ස්වෙච්චා වෘත්තීයවේදීන්ගේ කණ්ඩායම සමග “එන්න අපි වවම ...

Read More

LET'S GROW. BE PREPARED

“එන්න අපි වවමු” ආහාර සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් අදම පෙළගැසෙමු” රටේ ඉදි ...

Read More

Registration of Vendors for Vihara Maha Devi Park

Launching of Letter / File Tracking System for the Colombo Municipal Council

Colombo Municipal Council (CMC) in collaboration with the Information and Communication Technology Agency (ICTA) developed a Letter/File Tracking System for the CMC. Accordingly, it was launched ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව රාජ්‍ය සේවා මංගල ෆුට්සාල් ශුරතාව දිනාගනියි

Collecting Disposable Items

REGISTRATION OF CONTRACTORS FOR THE YEAR 2022 -COLOMBO MUNICIPAL COUNCIL -MUNICIPAL ENGINEER’S DEPARTMENT

    Original   Tender Document    Tender Notice   Duplicate   Tender Document    ...

Read More

VACANCY NOTICE - To obtain the service of Technical Officers/Draughtsmen on procurement of service basis on daily pay of CMC

Registration of Contractors for House/Private Drainage Connections for Year 2022

      Application 

Read More

Free Western and Ayurvedic Medical Clinic

Today, free Western and Ayurvedic Medical Clinic conducted by Colombo Municipal Council under the patronage of Hon. Mayor Rosy Senanayake. Mrs. Chamika Pathirana Member of Municipal Council, Wes ...

Read More

The Tree Planting Program

The 74th Independence Day is commemorated on 04th February 2022 with the theme of “Prosperous Motherland that Overcome Challenges”. In paroral with this celebration Ministry of Home ...

Read More

2022 වර්ෂයේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම

2022වර්ෂයේ කොළඹ මහා නගර සභාවේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවය ...

Read More

Gold Award for the Best Annual Reports and Accounts for Public Sector -2019

The Colombo Municipal Council achieved the Gold Award for the Best Annual Reports and Accounts for Public Sector -2019 under the Municipal Council catergory in a ceremony was held on 29th Decemb ...

Read More

The tree planting ceremony with the Royal Thai Embassy

The Royal Thai Embassy, in commemorating Thai National Day, Thai Father's day and Birthday Anniversary of the late King Bhumibol Adulyadej the Great which each year occurs on 5 December, car ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව 2021/04 වන කාර්තුවේ වරිපනම් බදු ගෙවීමේ අවසාන දිනය

  Sinhala    Tamil    English 

Read More

මෙතෙක් ලියාපදිංචි නොවූ සියලුම දේපළ විස්තර / Not Registered Property Details

  කොළඔ මහා නගර සභාවේ වරිපනම් ලේඛනයේ මෙතෙක් අයිතිය ලියාපදිංචි කර නොමැත ...

Read More

NOTICE

සැප්තැම්බර් 06 වන සදුදා දින, කොළඹ නාගරික බල ප්‍රදේශයේ පදිංචි අවුරුදු 20 ත් - 2 ...

Read More

notice

A mobile vaccination program has been started by the Public Health Department of Colombo Municipality under the guidance of Her Worship Mayor Rosi Senanayake. The service has been set to ...

Read More

ජනකවි මිහිර විදිමු

Join Zoom Meeting link https://us05web.zoom.us/j/8052968307?pwd=RGJmVnNlRzRHSEJBa1VPV3lteVBEZz09   Meeting ID: 805 296 8307 Passcode: n19Dwy  

Read More

Astrazeneca දෙවෙනි මාත්‍රාව වෙනුවට, ජූලි 8 වන දින ලබා දීමට නියමිතව තිබූ Pfizer එන්නත ලබාදීම තාවකාලිකව නවතා දැමීමට කොළඹ මහ නගර සභාව තීරණය කර ඇත.

Astrazeneca දෙවෙනි මාත්‍රාව වෙනුවට, ජූලි 8 වන දින ලබා දීමට නියමිතව තිබූ Pfizer එන්නත ල ...

Read More

Pfizer vaccine will be given to those who received the first dose of Astrazeneca

Pfizer vaccine will be given to those who received the first dose of Astrazeneca, who are between 55 and 69 years old, who received the first dose of Astrazeneca, from July 8 Date, time a ...

Read More

සුගතදාස එළිමහන් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති Astrazeneca එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය

කිරුලපන, සිතුමිණ ප්‍රජා ශාලාවේ, Astrazeneca එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානය නිරීක්ෂණය

වයස අවුරුදු 70ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් හට AstraZeneca දෙවන මාත්‍රාව හෙට දිනයේ සිට.

වයස අවුරුදු 70ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් හට AstraZeneca දෙවන මාත්‍රාව  හෙට දින ...

Read More

The special dengue prevention programme

The special dengue prevention programme was inaugurated under the supervision of Her Worship Rosy Senanayake, Mayor of Colombo.         ...

Read More

අපේ යුතුකම රට වෙනුවෙන් ඉටු කරමු

Postponement of bid opening date

CHEC PORT CITY COLOMBO (PVT) donated 20 acre laptops

Today CHEC PORT CITY COLOMBO (PVT) donated 20 acre laptops  to the Public Health Department of CMC as per the request made by Her Worship Rosy Senanayake  Mayor of C ...

Read More

Handover electronic waste

21-06-2021 දින Sinopharm දෙවන මාත්‍රාව ලබා ගත හැකි ස්ථාන

Newsletter | පුවත් හසුන

  Download  

Read More

නාගරික ගෙවතු වගාව

"හුදෙකලාව තර්ජනයක්ද?" මනෝ විද්‍යාත්මක සැසිය

කාරුණික නිවේදනයයි

Let's save a tree for Colombo - කොළඹට ගසක් ඉතිරි කරමු

Planting 100,000 Seedlings within the Colombo Municipality Area  In line with the Earth’s Day – 22nd April 2021   The Colombo Municipal Council in collaboratio ...

Read More

2021 සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා වරිපනම් බදු ගෙවීමේදී 10% වට්ටම ලබා දෙන කාලසීමාව 2021/03/31 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

2021 සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා වරිපනම් බදු ගෙවීමේදී 10% වට්ටම ලබා දෙන කාලසීමාව 2021/03/31 ...

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාවට ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයක් - 0112 208 208

Make Appointment for Covid 19 Vaccine - Age Over 60

  Click here to make a booking to get Covid 19 vaccine.   Special Notes Residents who are out of Colombo city (Colombo 1-15) or AGE BELOW 60 will not be eligible ...

Read More

Colombo Public Library Writers - Readers Forum

කොළඹ රුසියානු මධ්‍යස්ථානයෙන් පොත් පරිත්‍යාගයක්../ Book donation from the Russian Centre in Colombo

The Russian Centre in Colombo in partnership with the Colombo Municipal Council (CMC) had its first book donation exchange as the first step of lending a helping hand to the underprivileged chil ...

Read More

Handover Electronic Waste & You Can Protect Your Environment

වරිපනම් බදු සඳහා 10% ක වට්ටමක්

Dear Valued CMC Tax payers

Dear Valued CMC Tax payers   Online payment system is not available from 8.00 pm on 11th December to 2:00 am on 12th December 2020. due to the several system upgrades. ...

Read More

ධනාත්මක චින්තනය

Extension of Closing Date

නොමිලේ ජංගම වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම

POSTPONING OF BID OPENING DATE

  View  

Read More

කොළඹ මහා නගර සභාව මගින් දරිද්‍රතාධාර ලබාදීම - 2020 නොවැම්බර්

  View  

Read More

පුවත් හසුන

  View   

Read More

කොළඹ නගරයේ මහජනතාව වෙත, කෙරෙන කාරුණික දැනුම්දීමයි

කොරෝනා නසන්න කොළඹ මහනගර සභාවෙන් බේතක්

corona virus

Prathishedha Phantaya

Immune enhance drug Prathishedha Phantaya is based on a traditional recipe from Sri Lankan traditional medicinal system in the form of panta preparation. It is having the total effects of an ...

Read More

Dear Valued CMC Tax payers

Dear Valued CMC Tax payers   Online payment system is not available from 8.00 pm on 9th October to 2:00 am on 10th October 2020. due to the several system upgrades. &n ...

Read More

ස්වදේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන ලද ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායන වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු වැඩසටහන

ස්වදේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන ලද ආයුර්වේද වෛද්‍ය  ස ...

Read More

ස්වදේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන ලද ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායන වැඩසටහන - සැප්. 12, 19 සහ 26 දිනවලදී

ලේ දන්දීමේ මහා පිංකම

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට පරිත්‍යාග කිරීමේ අරමුණෙන් කොළඹ මහා නගර සභා බෞද්ධ සං ...

Read More

Ozone Generator for Public Library to safe disinfection of books

ABC Trade & Investment today donated an Ozone Generator device to the Colombo Public Library.  The Ozone gas can sterilize daily collecting books within 1 1/2 hour by placing them i ...

Read More

Notice - Handover Electronic Waste & Protect Your Environment

E-Sampath Piyasa - Recycle your e-waste & be responsible today for a better future tomorrow

An initiative project of Solid Waste Management Division of Colombo Municipal Council and Waste Management Authority (WP) , first ever E-waste Collection center has been opened ceremonially by H ...

Read More

let us pay rates to live in a clean and comfortable city

කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වළක්වමින් ‍පොදු මහජන සහ වෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව උප‍දෙස්

කොළඹ මහා නගර සභාව වන අප, සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශහි වෙබ් අ ...

Read More

විෂබීජහරණය සඳහා කොළඹ නගර සභාවෙන් ශාකසාර වාෂ්ප කුටියක්

2020 පළමු කාර්තුව සඳහා 2020.05.31 දින දක්වා දඩ මුදල් අය කිරීමකින් තොරව වරිපනම් ගෙවීම සඳහා අවස්ථාව

PROPERTY REGISTRATION SINGLE WINDOW COUNTER at Colombo Municipal Council

The Property Registration Single Window Counter was opened to the public since 2020.03.10 onwards at Colombo Municipal Council premises.  Counters are open from 9.00 am to 3.00 pm on weekda ...

Read More

Social distances is one of the best way to prevent from covid-19

කොරෝනා අභියෝගය එක්ව ජයගමු

commissioner's reply on Fake news

Commissioner's Message

Special News

Ambient Air Quality Monitoring at Colombo Municipal Council (CMC) premises by the Automated Mobile Air Quality Monitoring Unit

නිවසේ එකතු වී ඇති ඔබට මුදල් බවට පත් කළ හැකි අපද්‍රව්‍ය රැගෙන පැමිණෙන්න

CMC INTRODUCES POWDER TO BOOST IMMUNITY

The Powder can be used as a protective tool to boost the body’s immunity. These are available free of charge to all in Colombo through the CMC’s 20 Ayurvedic dispensaries, th ...

Read More

New Parking Facility for CMC Customers

Colombo Municipal Council (CMC) has now introduced new parking facility for CMC customers considering the difficulties of on-street parking. Accordingly the parking bays available in F R ...

Read More

ලෝක ලාඳුරු දිනය 2019

ලෝක ලාඳුරු දිනය නිමිතිකොට ගෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, කොළඹ මහා නගර සභාව සහ ෆෙය ...

Read More

colombo municipal council public notice

Colombo Public Library Awards Ceremony National Reading Month-2018

Awards ceremony of the literary competitions held to mark the National Reading Month was held on 5th November 2018 at the Public Library auditorium.  Alhaj M.T.M Iqbal, Hon. Deputy Mayo ...

Read More

Notice of Vacancies - Colombo Municipal Council

Sinhala Sinhala Application English English Application Tamil Tamil Application

Read More

Recruitment to the Post of Office Employees' Service Grade III (KKS) of the Colombo Municipal Council, Western Provincial Public Service 2018

Sinhala Sinhala English Tamil Tamil

Read More

COLOMBO MUNICIPAL COUNCIL Notice of vacancies

Sinhala English Tamil

Read More

Strengthening of the Single Window Counter with Drainage, Fire Safety and Solid Waste Management Clearances at the CMC

In a continued effort to improve the speed and efficiency of services provided to its citizens, the Colombo Municipal Council is now providing a single window counter service for applicants at i ...

Read More

Colombo Municipal Council Vesak Program 2018

Sinhala English Tamil

Read More

Pindapatha Charika

2018 වර්ෂයේ වෙසක් දන්සැල් ලියාපදිංචි කිරීම.

Download

Read More

Inception Workshop for Establishment of Automated Taxation System in Colombo

10 Member delegation from Seoul Metropolitan Government, Korea Eximbank, Geomexsoft Co. Ltd and KCA Consortium was in Colombo Municipal Council to initiate a project to strengthen the Property T ...

Read More

MOU on Information Sharing

The government is in the process of streamlining property registration process in the Colombo Municipal Council. The project spearheaded by the Ministry of Development Strategies and Internation ...

Read More

ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතියෙහි සමාරම්භක උළෙල - 2018 අප්‍රේල් මස 03 සිට 09 දක්වා

කොළඹ මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල මදුරු මර්දන සතියේ සමාරම්භක උත්සවය අභිනව ...

Read More

Inauguration Ceremony of City-wide Mosquito Prevention Week 2018

A City-wide Mosquito Control Week is conducted by the Public Health Department of Colombo Municipal Council in collaboration with Ministry of Health and Presidential Task Force to prevent possib ...

Read More

Providing the more accessibility to the disabled community

The Municipal Engineers’ Department is working towards providing the more accessibility to the disabled community. It was started sometimes back by providing the tac tiles paths for the bl ...

Read More

Mayor of Colombo, Her Worship Rosy Senanayake Assumed Duties

The first Woman Mayor of Colombo, Her Worship Rosy Senanayake and Hon. Mohammed Iqbal, Deputy Mayor of Colombo assumed duties at the Colombo Municipal Council on 22nd March 2018. ...

Read More

First Female Mayor of Colombo took Oaths on 19th March 2018

Her Worship Rosy Senanayake and 60 other UNP members elected to the Colombo Municipal Council took oaths in the presence of Prime Minister Hon. Ranil Wickramasinghe and Minister Hon. D M Swamina ...

Read More

Non Vesting Certificates

A Single Window Counter which was established on 02nd March 2018, issues Non Vesting Certificates, Ownership Certificates and Street Line Certificates within 3 days.

Read More

veterinary department

Mosquito Control Activities by the Public Health Department

The Public Health Department of Colombo Municipal Council headed by Dr. Ruwan Wijayamuni had a successful year 2017 in vector control. Many new projects were initiated in order to control the sp ...

Read More

Colombo Public Library : Mobile Library Services

On a request made by the Commanding Officer, SLAF Station Colombo, the mobile library unit of Public Library Colombo extended their service to Guwanpura Married Quarters Complex on Saturday 24th ...

Read More

Micro: BIT Workshop

Micro: BIT Sri Lanka user group and the Colombo Public Library have been organized a Micro: BIT workshop on 20th January 2018 at the Children’s Library. Micro: BIT  is a very small co ...

Read More

Workshop on obtaining ISO certificate for Ayurvedic Drug Manufactory

70th National Independence Day

 "Commemoration of First Prime Minister Hon. D S Senanayake on the 70th National Independence Day at Independence Square"

Read More

Veterinary Clinic

Parking By-Laws as published in the Gazette on 26th July 2017

Sinhala English Tamil

Read More

Commencing duties on the First Working Day of the year 2018

Commencing duties on the First Working Day of the year 2018

Read More

Food Safety High Achievers Awards 2017

Food Safety High Achievers Awards 2017 hosted by the Public Health Department of the Colombo Municipal Council was held at the Kingsbury Hotel on 19th November 2017. 112 hotels, restaurants, caf ...

Read More

CityNet Congress 2017

CityNet Congress 2017 was successfully held in Colombo from 05th to 08th November 2017.     Hon. Ranil Wickramasinghe, Prime Minister was the Chief Guest and Hon. Karu Jayasu ...

Read More

Keeping Dengue at bay during this Inter-monsoon season.

As the monsoon nears, mosquito breeding increases with the mild sporadic showers. As a consequence, reported cases of Dengue increase gradually at the end of the year. The staff of Public Health ...

Read More

National Mosquito Control Week 2017

National Mosquito Control Week 2017 ceremoniously commenced at Campbell Park, Borella on Wednesday, 20th September 2017. Hon. Minister of Health Dr. Rajitha Senanayake, Hon. Chief Minister Isuru ...

Read More

COMBATING THE CURRENT DENGUE EPIDEMIC BY THE PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

The Public Health Department of Colombo Municipal Council is actively carrying out numerous programs in order to control and minimize the spread of Dengue. The Chief Medical officer of Healt ...

Read More

CityNet Congress will be held from 05th to 08th November 2017 at the Hotel Hilton, Colombo.

CityNet Congress will be held from 05th to 08th November 2017 at the Hotel Hilton, Colombo. Hon Ranil Wickramasinghe, Prime Minister will be the Chief Guest.  Colombo is an E ...

Read More

documents to be submitted with the Advertising / name board application

Application for Advertisements in Colombo City Rate Confirmation

Read More

Korea Corner 3rd Anniversary Celebrations of Colombo Public Library

The 3rd anniversary of the establishment of the Korea Corner was held on 2nd February 2017 at the Colombo Public Library, with participation of H.E. Chang won-Jan, Ambassador of Republic of Kore ...

Read More

Colombo to have structured parking with the introduction of solar powered parking meters

As a leading council in the country, the Colombo Municipal Council has now initiated the project of Smart Park system which introducing new technologies on the parking management operation while ...

Read More

STATISTICAL DATA OF FIRE CALLS - YEAR 2016

COLOMBO MINUCIPAL COUNCIL FIRE SERVICE DEPARTMENT Statistical Data of Fire Calls –Year 2016     Jan ...

Read More

CMC DRAINAGE CONTRACTORS LIST 2017

      No       Name of the contractor   ...

Read More

2017 Budget

Inauguration of Japanese Corner at the Colombo Public Library

As Many Sri Lankans, especially the youth who are interested in studying Japan, do not have easy access to literature on Japan. In this context, Embassy of Japan donated 500 books on Japanese li ...

Read More

Establishment of an Aviation Resources Centre

The Colombo Municipal council has entered into an agreement with Sri Lankan Airlines to construct an Aviation Resources Centre in the Public Library.  MoU was signed on 7th September 2016 b ...

Read More

Fire Drill at Hatton National Bank

The term of the council was ended on 30th june 2016

The term of the council was ended on 30th june 2016

Read More

Foreign Mayors met Prime Minister Ranil Wickramasinghe

Foreign Municipal Council Mayors visited SriLanka to participate in the 150th anniversary celebrations of Colombo Municipal Council met Prime Minister Ranil Wickramasinghe while at Temple Trees ...

Read More

Tree Planting by foreign mayors visiting Colombo

Tree Planting by foreign mayors visiting Colombo for 150th anniversary of Colombo Municipal Council.

Read More

Mayor’s Cup Football Tournament

To mark the 150th year of the Colombo Municipal Council an Invitational Football Tournament for the Mayor’s Cup held on December 6, 7, 8, 10 and 12 at the Sugathadasa Stadium.

Read More

150th Anniversary of Colombo Municipal Council

Colombo Municipal Council celebrated its 150 th Anniversary on 14th Dec 2015 under the distinguished patronage of the Hon Ranil Wickramasinghe, Prime Minister at the Town Hall premises in a gran ...

Read More

Mayor’s Forum on Future Cities

Mayor’s Forum on Future Cities in of 150th anniversary of Colombo Municipal Council with participation of foreign mayors from all over the world.

Read More

Introduction of Parking Meters

The Colombo Municipal Council (CMC) will introduce parking metres for the Colombo city for the first time from January 1, 2016. According to Mayor A.J.M. Muzammil, under the first phase of t ...

Read More